ברוכים הבאים

באתר זה תוכלו לקרוא תשובות שענה רבי אברהם מרדכי גוטליב לשאלות שנשאל בנושאים שונים.
רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א הוא תלמידו המובהק וממשיך דרכו של רבי ברוך שלום אשלג זצוק"ל בנו בכורו של רבי יהודה לייב אשלג- בעל הסולם זצוק"ל.

חזרה לדף הבית- ברכת שלום

עבודה בימי החנוכה

בס"ד
שאלה: לכבוד הרב שלום
מה היא העבודה של ימי החנוכה והכוונה בזמן הדלקת הנרות?

רציתי לדעת מדוע ישנן נשמות שמתעוררות לעבודתו יתברך וכאלה שנשארות יבשות, ואין להם אפילו רצון לחפש את האמת??


בס"ד

תשובה: ל............. היקר שלום וברכה
כתוב: "נר ה' נשמת אדם", וכן כתוב "נר מצוה ותורה אור". וצריכים בזמן ההדלקה לרצות שע"י מצוות הדלקת הנרות תתעורר נשמת האדם ותגלה את בחי' האלוקות שבה, שעי"כ יוכל האדם לבטל את עצמו להשי"ת. וזה ענין החנוכה - "מסרת גיבורים ביד חלשים" היינו שכוחות הקבלה שהם בעלי כח והשפעה יתבטלו בפני כוחות ההשפעה שהם חלשים, מצד שאינם כלולים בטבע האדם. וזה ענין הדלקת החנוכיה בשמן, כי החנוכיה מרמזת על האדם, וצריך להדליקה ע"י כוחות התורה המכונים שמן.

יש בני אדם שעדיין לא התפתחו כראוי, ולכן הם יבשים ואינם מחפשים את הבורא, אבל "לא ידח ממנו נידח", ואם לא יעשו זאת בגלגול זה, יעשו זאת בגלגול הבא.

ידידך

אברהם מרדכי גוטליב

אין תגובות: