ברוכים הבאים

באתר זה תוכלו לקרוא תשובות שענה רבי אברהם מרדכי גוטליב לשאלות שנשאל בנושאים שונים.
רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א הוא תלמידו המובהק וממשיך דרכו של רבי ברוך שלום אשלג זצוק"ל בנו בכורו של רבי יהודה לייב אשלג- בעל הסולם זצוק"ל.

חזרה לדף הבית- ברכת שלום

סביבת מגורים

שאלה: שלום רב,
אנו מתגוררים בסביבה חרדית, ואני כבר לא יכולה לסבול להיות כאן, אין לי פרטיות ואני מוקפת רכילויות רבות שיש לי קושי רב להתרחק מהן במיוחד היום. האם יש אפשרות לגור באיזור פחות דתי ? אך יותר פרטי ומשפחתי?

בס"ד

תשובה: ל...........

יש מקומות דתיים שהמגורים בהם יותר מרווחים, ולא כ"כ צפופים. וכן סוג האוכלוסיה הוא אחר, דהיינו יותר בעלי תשובה וחוצניקים, וממילא יש פחות תופעות הנ"ל. דוגמא לכך הוא מקום בית המדרש שהוא קרית יערים ע"י ירושלים, שבו אין אנו סובלים כ"כ מן התופעות הנ"ל. ומן הסתם יש עוד מקומות כאלו, את צריכה לברר. ללכת לגור באזור שהוא פחות דתי, היינו או דתי לייט או חילוני, מאד לא כדאי, כי מה שלא יהיה החברה משפיעה על האדם, ושם המגמה החברתית הפוכה, דהיינו שילדייך ח"ו יכולים להתחבר עם תופעות חילוניות, שעלולות להשחית את נפשם. מה שאת צריכה הוא מקום דתי כראוי, אבל סוג דיור פחות צפוף, וסוג אוכלוסיה הנ"ל, שיותר יתאים לך.

בברכה ובהצלחה 

נתינת צדקה לתיקון נפטרים

בס"ד
שאלה: כבוד הרב ברשותכם שאלות לתיקון לנפטרים -
  • משפחה יהודית שחיו בין הגויים, האב היה נרדף והתחבא כשבאו לחפש אותו, הגויים איימו על האמא שאם לא תגלה איפה האב יהרגו את בנה הקטן נשברה וגילתה. צריך תיקון על פי הלכה?
  • אישה צדקת מכניסת אורחים חרוצה עברה חיים קשים, היתה נותנת צדקה וכעסה פעם על העני שביקש צדקה וחסם את עיניו שלא יסתכל בה ואמרה לו שלפחות יראה ממי הוא מקבל. איך ניתן לתקן?

תודה מראש
שבת שלום

בס"ד

תשובה: למשפחת............

תיקון לנפטרים באופן כללי הוא נתינת צדקה מיוחדת למוסד של תורה או לנזקקים (מחוץ למעשר כספים), וצריך לציין בנתינת הצדקה הזו שזהו לתיקון נשמת פלוני בן פלוני. 

בכבוד רב

נשמה יתרה ביום טוב

שאלה: לכבוד הרב,
בפסחים 102 ב' יש "מחלוקת" בין רשב"ם ותוספות, האם ביום טוב יש לנו נשמה יתרה. רשב"ם אומר שכן אבל תוספות אומר שלא, רק בשבת יש לנו נשמה יתרה ולא ביום טוב.
ב' שאלות: 1. על מה המחלוקת מתבססת? 2. למה להריח בשמים גורם להרגשה טובה?
בברכה,   


בס"ד

תשובה: ל..... שלום
יום טוב הוא סוד מוחין דנשמה, ושבת הוא מוחין דחיה. המחלוקת היא כזו: תוספות סוברים שענין נשמה יתרה היינו מה שהוא יותר מענין תיקון האדם, וכיון שביום טוב יש רק מוחין דנשמה שהם מוחין דחסדים, ואינם בכלל מטרת הבריאה, לכן סוברים שאין נשמה יתרה ביו"ט. משא"כ רשב"ם סובר שגם מוחין דנשמה הם בכלל נשמה יתרה, מטעם שנשמה היא בחי' ג"ר דבינה, וכל ג"ר הם שלימות, והם מעבר לענין תיקון הכלי, אלא כבר נחשב לבחי' אורות.
ענין בשמים הוא ענין ריח, והריח עולה ממטה למעלה, שזה מרמז על ענין הכוונה דעמ"נ להשפיע, שאדם שהוא למטה מכוון להשפיע נחת רוח ליוצרו שהוא למעלה. ובזמן שאדם יכול לכוון עמ"נ להשפיע אז מתגלה לו אור ה' שהוא נשמה.


ידידך אמג

ניצוח הרע או הפיכתו לטוב


שאלה: לכב' הרב שלום רב.

לפני מס' ימים הפנו אלי שאלה גדולה והייתי מבקש ממך להתייחס אליה במידת רצונך.
מה ההבדל בין לנצח את הרע לבין להפוך את הרע לטוב? על פי תורת ישראל והרוח היהודית.
בכבוד רב והוקרה רבה,

........................................

בס"ד

תשובה: לכב' ...................שלום וברכה

ההבדל הוא גדול, כי לנצח את הרע משמעותו, שהוא עדיין קיים, אבל כבוש ואינו מזיק. אולם מכיון שהרע עדיין קיים הרי זה פגם במציאות האלוקית, שעליה נאמר "לא יגורך רע". אבל כאשר האדם הופך את הרע לטוב ממש, נמצא שבאמת קידש שם שמים, כי התברר שכל הרע הוא טוב ממש, ואין במציאות האלוקית שום ענין רע. וזהו מש"א חז"ל במ' אבות: "איזהו גיבור? הכובש את יצרו. איזהו גיבור שבגיבורים? שעושה משונאו אוהבו". עכ"ל. וכן זהו ההבדל בין "כל מה דעביד רחמנא לטב עביד", היינו שלכל הרע יש מגמה טובה, אבל עדיין יש רע. לבין "גם זו לטובה", היינו שהרע עצמו נהפך להיות טוב, ומתברר שכל הרע הוא כלי לאור האלוקי. ע"ד "אלמלא חטאו ישראל לא היה להם אלא ספר תורה וספר יהושע בלבד". אבל ע"י החטאים והרע נעשו נזקקים לאור האלוקי, של כל הנביאים, ונמצא שהרע נעשה טוב ממש, כי נעשה נושא לטוב.

הצלחה וברכה בכל אשר תפנה

אברהם מרדכי גוטליב

ניצוצין דאור העב בנפש האדם

בס"ד
שאלה: לכבוד הרבי שליט"א,
ראיתי בחלק שביעי בתע"ס שנפלו ניצוצין בשבירת הכלים לבי"ע והם מחיים את הקליפות
ומסבירים שזה הרשימו דאור העב רציתי לדעת איך זה מתגלה בנפש האדם, ומה התיקון לענין?
תודה ....

תשובה: ל.....
אע"פ שהאדם נמצא בכללות תחת שליטת הרצון לקבל, מ"מ יש בו ניצוצי או"ח שמחיים אותו, היינו הרעיון של לשמש את המלך, כבר נותן איזה מגע עם גדלות המלך, וזה יכול להחיות את האדם.

ידידך אמג

נזק מקריאה בספרים חיצוניים

בסד

לכב' הרב גוטליב שליט"א

שאלה: איזה נזק יכול לקבל האדם מקריאה בספרים חיצוניים?

בכבוד רב
....................

תשובה: רבנו בעה"ס כותב שהבחירה היחידה של האדם היא באיזה חברה הוא שם את עצמו, לאחר שהוא שם את עצמו בחברה, בסביבה מסוימת, הוא כבר כפוף לחברה ולסביבה. כמו ששמים קומקום על האש, אין לו בחירה שלא לרתוח, כך גם האדם כאשר הוא מונח בסביבה מסוימת, אין לו בחירה שלא להיות ניזון מאותה הסביבה, ולהיות מושפע ממנה. והסביבה היא אנשים אבל גם ספרים. הספרים נותנים לנו את המזון הרוחני שלנו, המזון הנפשי, המזון האינטלקטואלי שלנו. ובדיוק כפי שאדם מבין בעניין המזון הגשמי, שצריך לקנות מזון שיש לו הכשר וצריך לבדוק טוב-טוב את המזון, שלא יהיו בו חרקים ותולעים וכל מיני פסולת ושיהיה טרי, כפי שאנו מקפידים במזון הגשמי בכל אלה, עאכו"כ אנו צריכים להקפיד בעניין המזון הרוחני. כי הספרים שכותבים אנשים הם למעשה מסרים שבאים מתוך הגיגיי הנפש שלהם. וכבר חז"ל אומרים: התרחק משכן רע, התרחק מחבר רע, ולפי העצה הזאת אנו צריכים להתרחק מספרים שלא חיברו אותם אנשים שהלכו בדרך הדבקות בה'.
כל המטרה של הספרים - שהמאור שבתורה יאיר לנפש האדם ויחזיר אותה למוטב, אבל בעת החדשה כאשר כל הספרים נעשים על ידי אנשים שעובדים עם מחשב בביתם, זה לא כמו פעם שלהוציא ספר היה קשה מאוד, היום זה דבר מאוד זמין, כל ילד יכול לשבת ליד מחשב ולהוציא את הגיגי נפשו בספר. לכן אדם צריך להיזהר מאוד שלא להיות ניזון ממקורות  מפוקפקים, אלא להזין את נפשו דווקא ממקורות קדושים, ממקורות אלוקיים, באופן שהוא יודע ובטוח שהתזונה הזאת שהוא מקבל תועיל לו ותצמיח ותגדיל אותו.

ידידך

אברהם מרדכי גוטליב

מתי מותר לשקר?

בס"ד

שאלה: שלום עליך רבי ומורי כבוד הרב:

מה ההבדל בין שקר לבין עם עיקש תתפתל? עד היכן הגבול?
הייתי במצב שלא יכולתי לומר את האמת מחשש שלא יבינו אל לבי כי עמדתי מול אנשים חסרי אמונה. איך להתמודד עם אמירת האמת לפני חברה שלא יכולה להבין את דרך החיים שבה אני חי?
מה עושים? אשמח לישוב הדעת.
בברכה
..................


בס"ד

תשובה: ל...................שלום וברכה

חז"ל אמרו: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע, כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע. ולכן תמיד כאשר אתה עומד מול אנשים אתה צריך למדוד - מה הם מסוגלים לשמוע? ומה אם תאמר להם יזיק, או יגרום לשנאה, או יגרום לתמיהה והתרחקות וזלזול בתורה ובדת, עדיף שלא לאמרו.
וכבר כתב רבינו בעה"ס זי"ע (מבוא לספר הזהר) שלעיתים השקר הוא האמת, כי אין הדברים נמדדים באופן אוביקטיבי, בערך מוחלט טהור, אלא הם נמדדים אך ורק ביחס לתועלת ונזק אשר מביאים לאדם.
בברכה

ידידך אברהם מרדכי גוטליב

כיצד מקבל העיגול אור לאחר הצמצום?

שאלה: לכבוד הרב, 
1) הרי ג''ר דכתר דיושר ממלא ג''ר דכתר דעגול. איזה אור נכנס לעגול הזה? האם אור ישר (לפני שיפגש עם מסך שבפה דראש,לפני זיווג דהכאה), או אור חוזר הוא שממלא את עגול דכתר (ג''ר) ? כי אם הבנתי נכון , שאר העגולים (ע. חכמה, ע. בינה, וע. חג''ת נה''י) כולם כבר מקבלים בג''ר שלהם רק או''ח?

2) האם ישנו הבדל בין הארה שבאה מא''ס הסובב לט''ר דעגולים, לבין אותה הארה שבא למלכות דעגולים? אם כן,אז במה?

אודה מאוד על התשובה.
בכבוד רב
.......

בסד

תשובה: 1) א"א לקבל אחר הצמצום אור אלוקות ללא הכוונה דעמ"נ להשפיע המכונה או"ח. ולכן האו"י המתגלה בכל עיגול חייב לקבל או"ח מן הראש של הקו שלעומתו, שרק עי"כ יכולה המלכות דעיגול לקבל את אור ה'.
2) יש הבדל ע"פ הבדלי תכונות הכלים הבסיסיות.


אמג

טקס החתונה


שאלה: שלום רב, 
אני מבקש את עזרתך בלימוד על טקס הקידושין והנישואים,
הסברים ומשמעויות קבליות לכל שלב ולכל ברכה של הטקס, משלב הטבילה, הצום, הבדקין, חופה, שבע הקפות ושבע ברכות, טקס הקידושין, היין, הטבעת ועד שבירת הכוס.
אני מעוניין בהבנת הסימבוליקה והמשמעות היהודית לכל שלב ולטקס כולו.
אם בקשתי מוגזמת (עקב כמות האינפורמציה והזמן הדרוש לכך) אשמח אם תוכל להפנות אותי למקורות בהם אוכל ללמוד על הנושא.

אני מאוד מודה לך,
בברכה,
..............


בסד

תשובה: ל.......... שלום וברכה

טבילה: היא בכדי לנקות את האדם מזוהמת האהבה העצמית שלו.
צום: בדומה ליוהכ"פ שאז אדם מתנקה מכל עוונתיו, כך לפני שאדם מתחתן ובעצם מתחיל את חייו בבנין חדש, צריך להתנקות עמ"נ להתחיל מחדש כראוי.
בדקין: כיסוי פני הכלה. אומר הזה"ק זה נמשך מן השורש של השכינה אשר מאיר בה אור האלוקות, שהוא היופי הגדול, ויופי זה צריך להיות מכוסה עמ"נ שלא תהיה אחיזה לקליפות בו.
החופה: מקיפה את החתן ואת הכלה, נמשכת מן השורש של יחוד קוב"ה ושכינתה בגמה"ת, שהיחוד הזה בנוי מן המסכים והאו"ח שעשו הצדיקים במשך שיתא אלפי שני. והנה המסך והאו"ח הם המקיפים את אור קוב"ה ושכינתיה ומזה נמשכת החופה.
שבע הקפות נמשכות מז' הספירות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות. הקפות הכלה סביב החתן בסוד הכתוב "נקבה תסובב גבר", היינו שהחסרון של התחתונים המכונה נקבה (מלשון נקב) הוא המסובב את המשכת המילוי האלוקי.
ענין הקידושין היינו שהעליון מחבר אליו את התחתון, לפי הכנתו של התחתון. כך החתן מחבר אליו את הכלה לפי הכנותיה של הכלה, שהרי הכלה טובלת ומתקשטת וכו' לכבוד ולמען החתן.
ענין הטבעת על אצבעה של הכלה: הטבעת נמשכת מע"ס דעגולים, והאצבע נמשכת מע"ס דיושר. העגול מורה על השלימות של השגחה פרטית דבחי' קוב"ה, שרוצה להטיב לנבראיו בשלימות, ומקיף את כל המציאות כולה ברצונו זה. היושר מרמז על הנהגת שכר ועונש שהנבראים צריכים ללכת בה. וב' אלו צריכים להיות מחוברים. וזהו שהחתן שהוא מרכבה לקוב"ה נותן את העגול שהוא בחינתו עצמו, בחי' השגחה פרטית, והכלה שנמשכת מהשכינה שהיא כלל ישראל, נותנת את האצבע שהיא קו ישר, המרמז על עבודת התחתונים בבחי' שכר ועונש.
שבע ברכות עיין זה"ק תרומה אות תשפ"ח עד תשצ"ט.ידידך אברהם מרדכי גוטליב

מי הוא האני?

בס"ד
שאלה: לכבוד הרב שליט"א, 
נקודה מהותית שאבקש מהרב להבהיר - האם זה נכון שכל המחשבות וההרגשות שאני חושב ומרגיש בעצם נשלחות אליי מהבורא ולפיכך הם אינם "שלי", כלומר אין כלום שהוא שלי. אז מי האני? - האם אני הוא התודעה שמזהה את מחשבת הבריאה שעוברת דרך הכלי שלי שהוא הרצון לקבל? 
שאלה שנייה: האם זה נכון שכל הנבראים שאני רואה מחוצה לי הם בעצם השתקפות של הרצונות שבנפש שלי, שמשליכה את הרצונות שלי שנראים לי כביכול מחוצה לי? 
שאלה שלישית: אם ההנחה השנייה נכונה אז כאשר אני פוגש בעולם התודעה הגשמי רצון של "גוי" הרי הוא רצון לא מתוקן שלי - האם זה נכון וכיצד עליי להתנהג עם אותו גוי שמחוצה לי? לא להשפיע לו כי הוא רצון מקולקל? 
תודה רבה ....

תשובה: ל.... שלום,
אתה הוא רצון לקבל המעוצב באופן מיוחד ואינדיוידואלי, אשר אמור לזהות את ההשפעה האלוקית הזורמת אליך.
כל מה שאדם רואה מחוץ לו  מקורו בו עצמו.
הוי מקדים בשלום כל אדם, אפילו בשלומו של גוי. כי כל הרצונות עתידים להתקן.

ידידך אמג

עבודה בימין ושמאל

בס"ד
שאלה: לכבוד: הרב גוטליב שלום,
שאלה על ב' הגישות של ר' נחמן מברסלב ובעל הסולם. נשמע כי הגישה של רבי נחמן ז"ל היא יותר בכיוון של קו ימין, דהיינו ללכת בשמחה ואמונה כפי האמירה הידועה: אין יאוש בעולם. לעומת זאת, הרב אשלג שם דגש על קו שמאל, על הביקורת, על החיסרון. 

רציתי לדעת מה הגישה הנכונה? מה המינון הנכון? 

 תודה רבה

בס"ד

תשובה: למש' .........
אין שום אפשרות להתקרב לבורא אלא ע"י ימין ושמאל, והזה"ק מלא מזה כמעט בכל עמוד ועמוד, ואין מי מגדולי ישראל שיכול לחלוק על רשב"י וחבריו. אלא השאלה היא מה המינון של הימין והשמאל, ובזה קיבלתי מאדמו"ר זצ"ל הרב אשלג שעיקר עבודתנו היא בימין, ורק מעט מעבודתנו היא בשמאל. אבל ודאי שחייבים את השמאל, כי ללא השמאל, דהיינו הביקורת העצמית אין אדם רואה את נגעי עצמו, וממילא אין לאדם תפילה כלל. ויהודי ללא תפילה אינו מקושר לבורא. רק עיקר עבודתנו היא בימין, כלומר על אף מצבנו הקשה והנורא מ"מ להיות שמחים בכל נקודה של קדושה שיש לנו, ועל כל קשר שיש לנו עם הבורא.
ומה שרבי נחמן אמר "אין יאוש בעולם כלל", האם התכוון לבטל את מושג התפילה? אלא כוונתו הפוכה: ודאי שאדם צריך לראות את כל הרע שבו במלוא כיעורו ובהמיותו, אלא שאין להתיאש מתיקונו, כי תיקונו בא יבוא ע"י הבורא, וישועת ה' כהרף עין. וא"כ דוקא היות ואין יאוש בעולם כלל, לכן אנו צריכים לראות את הרע שבנו, ולהתפלל לבורא שיעזור לנו לתקן את עצמינו.

בברכה ובהצלחה 
אמג

נתינת מעשר

שאלה: שלום!
שלום אני לומד קבלה לבד כבר כמה שנים אבל עדיין לא ברור לי עניין של מעשר האם היה קיים מושג הזה אצל מקובלים? האם צריכים לשלם מעשר בזמננו ולמי? תודה
בברכה,
...................
בס"ד

תשובה: לכב' .................. שלום וברכה

ענין של מעשר מופיע בהלכה, וההלכה היא שלב בסיסי עוד לפני הקבלה. וברור שנתינת מעשר צריכה להעשות, והיא ענין אלמנטרי אצל תלמידי הרב אשלג. למי? למי שנזקק - עניים, מוסדות תורניים, חברים נזקקים, וכו'.


בכבוד רב

מלאכי השרת

בס"ד

שאלה: לכבוד הרבי שליט"א

מה עניין אמירת שלום עליכם בסעודת שבת?
איזה עסק יש לנו עם מלאכים? מה זה אומר מבחינה פנימית?

בברכה
..................

בס"ד

תשובה: ל....................היקר שלום וברכה

המלאכים הם המחשבות הטובות דקדושה שאנו מקבלים בשבת קודש. וע"כ אנו מברכים את המחשבות הללו, ומחשיבים אותן, ומאמינים שהן באות לנו מאת הקב"ה.

ידידך

אברהם מרדכי גוטליב

מכתב בעל הסולם על המקובלים הספרדים

בס"ד
שאלה: שלום וברכה לרבי שליט"א,
כבר זמן מה מעט פלא בעיני המכתב המפורסם של מורנו הבעל סולם איפה שהוא מתאר אכזבתו מלימוד הקבלה של חכמי בית אל, שהם אמרו שאין שום פנימיות וכו'.
הרי רואים שאין זה כך. הרי המציאות שאני רואה היא שהם מודים בודאי שיש בזה פנימיות. רואים זאת גם בספרים של הרבה ממקובלים ספרדים ממשיכי דרך הרש"ש שהיו בא"י - והם מביאים אפילו לפעמים הסברים מהחסידות. וראיתי כבר מקומות שמצטטים מחסידות ביאורים והפשטות לענייני קבלה. ובכלל עוד לפני החסידות יש את הרמח"ל ואת השומר אמונים הקדמון שמפשיטים ומסבירים ומבארים.
והיום הישיבות מקובלים בירושלים עדיין קיימות ולומדים באותה השיטה ולא נראה לי שיהיה שם מישהו שיגיד את הדברים שמתוארים במכתב, שהרח"ו והאר"י לא השיגו פנימיות הדברים. זה גם נראה לי מוזר שהם יגידו שאר"י ורח"ו לא השיגו יותר ממה שהם משיגים... היה להם ביטול נפלא ומוחלט... ומי יכול להגיד דברים כאלו בכלל...?
זה מה שנראה לי מוזר ואולי הרב יאיר ענין זה.
בתודה ובברכה....

תשובה: ל......
המושג פנימיות אינו מביע אינפורמציה של חסידות או של רמח"ל, אלא הכוונה להשגה אלוקית. שכאשר מקובל אומר פרצוף ע"ב אזי הוא משיג את האור האלוקי המיוחד המוגדר בשם ע"ב. בקיצור הקב"ה מתגלה אליו בהתגלות המיוחדת המכונה בשם הזה. בדומה לאדם שאומר חלבה, אזי הוא משיג בשכלו ובחושיו מה זו חלבה.
בברכה .....


מיהו ממשיך דרכו של בעל הסולם?

שאלה: לכבוד הרב,
שלום, מעניין אותי לדעת כמה בנים היו לבעל הסולם, ומי המשיך אותו ואת ממשיכו, כי ראיתי באתר אחד שממשיכו היה הרב שלמה בנימין הלוי אשלג, ואחריו הרב שמחה אברהם הלוי אשלג, והרב ברוך שלום הלוי אשלג לא מוזכר שם בכלל. תודה רבה בברכה,
...............................
 
בס"ד

תשובה: ל...................... שלום

לבעל הסולם היו 4 בנים: הבכור רבי ברוך שלום אשלג, אח"כ ר' יעקב אשלג, אח"כ ר' שלמה בנימין אשלג, והצעיר ר' משה אהרן מנחם אשלג. ב' בנים פתחו בתי מדרש: הבכור רבי ברוך שלום, ור' שלמה. אני הייתי אצל שניהם בן בית, כך שהכרתי אותם לפני ולפנים. ויכול אני לומר:
א) בכל בית מדרש טוענים שהרבי שלהם הוא הממשיך, וכל השאר הם כמו אויר בעלמא.
ב) יש עוד שטוענים לכתר - גם הרב ברנדווין תלמידו וגיסו של בעל הסולם, וממשיכיו (בנו, וכן חתנו הרב שיינברגר ותלמידיו, כגון קבוצת אור הגנוז, כמו"כ חתנו ברג מקים המכון לחקר הקבלה, וכו') טוענים לכתר הירושה של בעל "הסולם".
ד) לעניות דעתי מתוך הכרותי את הנפשות הנ"ל ללא ספק האדמו"ר רבי ברוך שלום הלוי אשלג היה ממשיך דרכו המקורי היחיד, בכל המובנים, הן מצד דרך לימוד חכמת הקבלה, והן מצד הדרך בעבדות ה'. אבל מכיון שהוא יצג את הדרך המקורית, והדרך המקורית היא קיצונית וחריפה, לכן יש אנשים שמבכרים להיות קשורים לצינורות אחרים מטעם שהם פחות קיצוניים, יותר רכים וורודים, ופחות מחייבים. ולכן נוצר מצב, שכל אדם בוחר לו איזו קבוצה שמתאימה לו, וגם זו לטובה מאת השי"ת, כי אם לאדם דרך מסוימת קשה, אזי לא יוכל להתקדם על ידה, על כן עדיף שיבחר דרך פחות נוקשה, ויותר עגולה, ועל ידה יוכל להתקדם. ולפי הסתכלות זו אזי יש לתת לגיטימציה לכולם, כי כולם תורמים לחברה תרומה, שהרי יש אנשים שלא יכולים להגיע לשום מקום אלא דוקא על ידי קבוצה ספציפית, ושאר הקבוצות אינן יכולות לקדמם.
וכן אחר פטירתו של כ"ק אדמו"ר רבי ברוך שלום זי"ע, נוצרו מספר קבוצות ע"י משפחתו, תלמידיו, ותלמידי תלמידיו, וכמובן כל אחד טוען לכתר המקוריות, ושהוא המקובל היחידי בדור, וכדומה. וגם כאן לדעתי כל אחד צריך לבדוק מה מתאים לו ומרוממו לעבדות ה', ולפי"ז יבחר, וגם זו לטובה. אבל ודאי שכל הבדיקה צריכה להעשות רק במקום ששומרים תו"מ, ולהתרחק מאד ממקום שמזלזלים אפילו במצוה אחת.
ה) כדאי לך לקרוא את ספר הביוגרפיה "הסולם" על בית אשלג שפורסם על ידינו.

ידידך
אברהם מרדכי גוטליבעלה ברצונו הפשוט

בס"ד

שאלה: לכבוד הרבי שליט"א

בתע"ס באות ב' כשאומר עלה ברצונו הפשוט אז מדובר על הנברא, ואח"כ כתוב לברא העולמות - אז מי ברא הבורא או הרצון לקבל?   
...............


בסד
תשובה: ל....... שלום וברכה

לפי הפשט הפשוט לנברא היה ענין בבריאת העולמות, כי על ידיהם יכול לבוא לתיקונו. אולם הב"ש זצ"ל כותב שכל המדובר בכל העולמות החל מא"ס ועד בי"ע, הכל פעולת הבורא, רק אנו מציינים שם כביכול פעולת נברא, אבל עדיין אין שם נברא בן בחירה, אלא מאדה"ר ואילך.

ידידך אמג

עבודה בימי החנוכה

בס"ד
שאלה: לכבוד הרב שלום
מה היא העבודה של ימי החנוכה והכוונה בזמן הדלקת הנרות?

רציתי לדעת מדוע ישנן נשמות שמתעוררות לעבודתו יתברך וכאלה שנשארות יבשות, ואין להם אפילו רצון לחפש את האמת??


בס"ד

תשובה: ל............. היקר שלום וברכה
כתוב: "נר ה' נשמת אדם", וכן כתוב "נר מצוה ותורה אור". וצריכים בזמן ההדלקה לרצות שע"י מצוות הדלקת הנרות תתעורר נשמת האדם ותגלה את בחי' האלוקות שבה, שעי"כ יוכל האדם לבטל את עצמו להשי"ת. וזה ענין החנוכה - "מסרת גיבורים ביד חלשים" היינו שכוחות הקבלה שהם בעלי כח והשפעה יתבטלו בפני כוחות ההשפעה שהם חלשים, מצד שאינם כלולים בטבע האדם. וזה ענין הדלקת החנוכיה בשמן, כי החנוכיה מרמזת על האדם, וצריך להדליקה ע"י כוחות התורה המכונים שמן.

יש בני אדם שעדיין לא התפתחו כראוי, ולכן הם יבשים ואינם מחפשים את הבורא, אבל "לא ידח ממנו נידח", ואם לא יעשו זאת בגלגול זה, יעשו זאת בגלגול הבא.

ידידך

אברהם מרדכי גוטליב

עניין דביקות

בס"ד
שאלה: לרבי שליט"א שלום,
אני שומע קלטות מתע"ס של הרב ויש לי שאלה. למה לשנות את עצמנו לנתינה להיות דומים לה'?
אנחנו רואים בין בני זוג שדוקא השינוי מחבר !? התשובה הייתה שה' רוצה שנהיה ב "דביקות"  בצורה שווה, בנתינה. בבני זוג כתוב "וידבק באשתו..." היינו דביקות גם כשהם שונים.
תודה ....

תשובה: ל.....
הסבר בענין דביקות:
 א) יש להבדיל בין תכונות לבין מגמות, תכונות הינן נטיות נפש שונות, ולגיטימי שהן שונות בין אדם לחבירו, מגמות ענינן הכוון של האדם - אם פועל מתוך תכונותיו לתועלת עצמו, מתוך הרצון לקבל, או פועל מתוך תכונותיו לתועלת הזולת, מתוך הרצון להשפיע.
ב) במצב של מתן תורה כתוב: "ויחן שם ישראל אל מול  ההר", ושואל רש"י במקום:
מדוע לא כתוב "ויחנו" לשון רבים? ומשיב: משום שהיו "כאיש אחד בלב אחד". שואל רבינו בעל הסולם: איך יתכן שששים ריבוא אנשים יהיו כאיש אחד בלב אחד, הלא "כשם שאין פרצופיהם דומים זל"ז, כך אין דעותיהם דומות זו לזו"? ומשיב: ודאי לכל אחד יש תכונות שונות, אלא היות שכל אחד מיקד ויחד את תכונותיו להשתמש בהם עמ"נ לגרום נחת רוח לבורא ולא לתועלת עצמו, ע"כ נעשו כולם "כאיש אחד", כי יש לכולם מגמה אחת בלבד.
ג) גם בין איש לאשה, אין התכונות מפרידות, להפך התכונות השונות משלימות זו את זו, אבל רק בזמן שכל אחד רוצה את טובת בן זוגו ולא את טובת עצמו. כי אם כל אחד ישתמש בתכונתיו עמ"נ לקבל, ורק לתועלת עצמו, ולא יהיה אכפת לו מן השני, ואפילו אם אחד עובד מתוך אהבת בן זוגו, אבל בן הזוג השני אינו מחזיר לו באותה מטבע, אלא דואג רק לתועלת עצמו, יש סיכוי גדול שהנשואין הללו יסתיימו בגירושין, או במריבות לא קטנות. המתכונת לחיי הרמוניה, היא זה שכל אחד אוהב את השני, ופועל מתוך מגמת השפעה לשני. התכונות צריכות להיות שונות, אבל השאלה מהי המגמה בשימוש בהן.
וכשהמגמה שוה, זה נבחן ל"והיו בשר אחד", אבל אם כל אחד מושך לכוון של תועלת עצמו, זה אינו "אחד".
ד) וכך גם בין ישראל לאביהם שבשמים, כשם שהבורא פועל מתוך מגמה להטיב לנבראיו, גם הנבראים צריכים לפעול במגמה כזו. מה עוד שהרצון להשפיע הוא המגמה היחידה המצוינת בבורא, ואם הנברא לא יתקין בתוך עצמו מגמה שוה, לא יוכל לחיות חיים הרמוניים עם הבורא. לסיכום: תכונות שונות אינן מפרידות, הן משלימות, אבל מגמות שונות הן מפרידות. האדם אוכל ושותה ומטייל ועושה ספורט, וכל הדברים הללו אינם נוהגים בבורא, אבל הם לא אמורים להפריד את האדם מן הבורא, רק אם עושה אותם מתוך איגואיזם לתועלת עצמו, משא"כ אם את כל הדברים הללו, עושה עמ"נ לשמח את הבורא, אזי למרות שתכונות אלו אינן נמצאות בבורא, הן מחברות את האדם עם הבורא, הן מחמת שרוצה רק להשפיע לו נחת רוח, והן מצד שמגמות שניהם שוות.
בכבוד רב ובברכה

א. מ. גוטליב.

החובה לתיקון עצמי

בס"ד

שאלה: האם נכון הדבר, שהעבודה שלנו היא - כשאנו נתקלים בפגם שלנו, כמו כעס, אז אנו אמורים לא לנסות לתקן, אלא להכיר בפגם, בחוסר האונים, באפסותינו, ולפנות להשי"ת ולהתפלל שיעזור. ובכך אנו ממליכים אותו יתברך? האם בזה להתמקד?

תשובה: הכל נכון. אבל נקודה אחת אינה נכונה, במה שכתבת: "אנחנו אמורים לא לנסות לתקן". מוטלת עלינו בהחלט החובה, כן לנסות לתקן את עצמינו, בכל מה שצריך תיקון. ולעשות את כל המאמצים וכל התחבולות האפשריות בכדי לתקן את הדרוש תיקון. ואח"כ, אם האדם אינו מצליח, אז הוא רואה אפסיותו, ומרגיש אותה באופן מוחשי, ואז שייך שיתפלל למי שכל הכוחות שלו שיעזור. אבל לפני שאדם עושה את כל המאמצים, איננו יכול להרגיש באמת את אפסיותו, וממילא גם אין לו תפילה אמיתית לעזרת ה'.

ידידך

אברהם מרדכי גוטליב

ממה נובעים פחדי האדם?

בס"ד

שאלה: לכ' הרבי

שמעתי מהרב שכל הבעיות הנפשיות נובעות מהרצ"ל, אבל ממה נובע שלאדם יש פחדים מוגזמים שלפעמים אפילו בלתי מציאותיים?

...............


בסד

תשובה: ל............
המערכת המונעת מכח הרצון לקבל אינה תקינה, כפי הנראה מחמת אי אלו הפרזות שאדם עבר בחייו. צריך גם לתיקון האמונה, דחיי אמונה בה' שהוא הטוב והמטיב, מחלישים פחדים כאלו.


ידידך אמג.