ברוכים הבאים

באתר זה תוכלו לקרוא תשובות שענה רבי אברהם מרדכי גוטליב לשאלות שנשאל בנושאים שונים.
רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א הוא תלמידו המובהק וממשיך דרכו של רבי ברוך שלום אשלג זצוק"ל בנו בכורו של רבי יהודה לייב אשלג- בעל הסולם זצוק"ל.

חזרה לדף הבית- ברכת שלום

מלאכי השרת

בס"ד

שאלה: לכבוד הרבי שליט"א

מה עניין אמירת שלום עליכם בסעודת שבת?
איזה עסק יש לנו עם מלאכים? מה זה אומר מבחינה פנימית?

בברכה
..................

בס"ד

תשובה: ל....................היקר שלום וברכה

המלאכים הם המחשבות הטובות דקדושה שאנו מקבלים בשבת קודש. וע"כ אנו מברכים את המחשבות הללו, ומחשיבים אותן, ומאמינים שהן באות לנו מאת הקב"ה.

ידידך

אברהם מרדכי גוטליב

אין תגובות: