ברוכים הבאים

באתר זה תוכלו לקרוא תשובות שענה רבי אברהם מרדכי גוטליב לשאלות שנשאל בנושאים שונים.
רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א הוא תלמידו המובהק וממשיך דרכו של רבי ברוך שלום אשלג זצוק"ל בנו בכורו של רבי יהודה לייב אשלג- בעל הסולם זצוק"ל.

חזרה לדף הבית- ברכת שלום

מכתב בעל הסולם על המקובלים הספרדים

בס"ד
שאלה: שלום וברכה לרבי שליט"א,
כבר זמן מה מעט פלא בעיני המכתב המפורסם של מורנו הבעל סולם איפה שהוא מתאר אכזבתו מלימוד הקבלה של חכמי בית אל, שהם אמרו שאין שום פנימיות וכו'.
הרי רואים שאין זה כך. הרי המציאות שאני רואה היא שהם מודים בודאי שיש בזה פנימיות. רואים זאת גם בספרים של הרבה ממקובלים ספרדים ממשיכי דרך הרש"ש שהיו בא"י - והם מביאים אפילו לפעמים הסברים מהחסידות. וראיתי כבר מקומות שמצטטים מחסידות ביאורים והפשטות לענייני קבלה. ובכלל עוד לפני החסידות יש את הרמח"ל ואת השומר אמונים הקדמון שמפשיטים ומסבירים ומבארים.
והיום הישיבות מקובלים בירושלים עדיין קיימות ולומדים באותה השיטה ולא נראה לי שיהיה שם מישהו שיגיד את הדברים שמתוארים במכתב, שהרח"ו והאר"י לא השיגו פנימיות הדברים. זה גם נראה לי מוזר שהם יגידו שאר"י ורח"ו לא השיגו יותר ממה שהם משיגים... היה להם ביטול נפלא ומוחלט... ומי יכול להגיד דברים כאלו בכלל...?
זה מה שנראה לי מוזר ואולי הרב יאיר ענין זה.
בתודה ובברכה....

תשובה: ל......
המושג פנימיות אינו מביע אינפורמציה של חסידות או של רמח"ל, אלא הכוונה להשגה אלוקית. שכאשר מקובל אומר פרצוף ע"ב אזי הוא משיג את האור האלוקי המיוחד המוגדר בשם ע"ב. בקיצור הקב"ה מתגלה אליו בהתגלות המיוחדת המכונה בשם הזה. בדומה לאדם שאומר חלבה, אזי הוא משיג בשכלו ובחושיו מה זו חלבה.
בברכה .....


אין תגובות: