ברוכים הבאים

באתר זה תוכלו לקרוא תשובות שענה רבי אברהם מרדכי גוטליב לשאלות שנשאל בנושאים שונים.
רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א הוא תלמידו המובהק וממשיך דרכו של רבי ברוך שלום אשלג זצוק"ל בנו בכורו של רבי יהודה לייב אשלג- בעל הסולם זצוק"ל.

חזרה לדף הבית- ברכת שלום

מיהו ממשיך דרכו של בעל הסולם?

שאלה: לכבוד הרב,
שלום, מעניין אותי לדעת כמה בנים היו לבעל הסולם, ומי המשיך אותו ואת ממשיכו, כי ראיתי באתר אחד שממשיכו היה הרב שלמה בנימין הלוי אשלג, ואחריו הרב שמחה אברהם הלוי אשלג, והרב ברוך שלום הלוי אשלג לא מוזכר שם בכלל. תודה רבה בברכה,
...............................
 
בס"ד

תשובה: ל...................... שלום

לבעל הסולם היו 4 בנים: הבכור רבי ברוך שלום אשלג, אח"כ ר' יעקב אשלג, אח"כ ר' שלמה בנימין אשלג, והצעיר ר' משה אהרן מנחם אשלג. ב' בנים פתחו בתי מדרש: הבכור רבי ברוך שלום, ור' שלמה. אני הייתי אצל שניהם בן בית, כך שהכרתי אותם לפני ולפנים. ויכול אני לומר:
א) בכל בית מדרש טוענים שהרבי שלהם הוא הממשיך, וכל השאר הם כמו אויר בעלמא.
ב) יש עוד שטוענים לכתר - גם הרב ברנדווין תלמידו וגיסו של בעל הסולם, וממשיכיו (בנו, וכן חתנו הרב שיינברגר ותלמידיו, כגון קבוצת אור הגנוז, כמו"כ חתנו ברג מקים המכון לחקר הקבלה, וכו') טוענים לכתר הירושה של בעל "הסולם".
ד) לעניות דעתי מתוך הכרותי את הנפשות הנ"ל ללא ספק האדמו"ר רבי ברוך שלום הלוי אשלג היה ממשיך דרכו המקורי היחיד, בכל המובנים, הן מצד דרך לימוד חכמת הקבלה, והן מצד הדרך בעבדות ה'. אבל מכיון שהוא יצג את הדרך המקורית, והדרך המקורית היא קיצונית וחריפה, לכן יש אנשים שמבכרים להיות קשורים לצינורות אחרים מטעם שהם פחות קיצוניים, יותר רכים וורודים, ופחות מחייבים. ולכן נוצר מצב, שכל אדם בוחר לו איזו קבוצה שמתאימה לו, וגם זו לטובה מאת השי"ת, כי אם לאדם דרך מסוימת קשה, אזי לא יוכל להתקדם על ידה, על כן עדיף שיבחר דרך פחות נוקשה, ויותר עגולה, ועל ידה יוכל להתקדם. ולפי הסתכלות זו אזי יש לתת לגיטימציה לכולם, כי כולם תורמים לחברה תרומה, שהרי יש אנשים שלא יכולים להגיע לשום מקום אלא דוקא על ידי קבוצה ספציפית, ושאר הקבוצות אינן יכולות לקדמם.
וכן אחר פטירתו של כ"ק אדמו"ר רבי ברוך שלום זי"ע, נוצרו מספר קבוצות ע"י משפחתו, תלמידיו, ותלמידי תלמידיו, וכמובן כל אחד טוען לכתר המקוריות, ושהוא המקובל היחידי בדור, וכדומה. וגם כאן לדעתי כל אחד צריך לבדוק מה מתאים לו ומרוממו לעבדות ה', ולפי"ז יבחר, וגם זו לטובה. אבל ודאי שכל הבדיקה צריכה להעשות רק במקום ששומרים תו"מ, ולהתרחק מאד ממקום שמזלזלים אפילו במצוה אחת.
ה) כדאי לך לקרוא את ספר הביוגרפיה "הסולם" על בית אשלג שפורסם על ידינו.

ידידך
אברהם מרדכי גוטליבאין תגובות: