ברוכים הבאים

באתר זה תוכלו לקרוא תשובות שענה רבי אברהם מרדכי גוטליב לשאלות שנשאל בנושאים שונים.
רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א הוא תלמידו המובהק וממשיך דרכו של רבי ברוך שלום אשלג זצוק"ל בנו בכורו של רבי יהודה לייב אשלג- בעל הסולם זצוק"ל.

חזרה לדף הבית- ברכת שלום

נזק מקריאה בספרים חיצוניים

בסד

לכב' הרב גוטליב שליט"א

שאלה: איזה נזק יכול לקבל האדם מקריאה בספרים חיצוניים?

בכבוד רב
....................

תשובה: רבנו בעה"ס כותב שהבחירה היחידה של האדם היא באיזה חברה הוא שם את עצמו, לאחר שהוא שם את עצמו בחברה, בסביבה מסוימת, הוא כבר כפוף לחברה ולסביבה. כמו ששמים קומקום על האש, אין לו בחירה שלא לרתוח, כך גם האדם כאשר הוא מונח בסביבה מסוימת, אין לו בחירה שלא להיות ניזון מאותה הסביבה, ולהיות מושפע ממנה. והסביבה היא אנשים אבל גם ספרים. הספרים נותנים לנו את המזון הרוחני שלנו, המזון הנפשי, המזון האינטלקטואלי שלנו. ובדיוק כפי שאדם מבין בעניין המזון הגשמי, שצריך לקנות מזון שיש לו הכשר וצריך לבדוק טוב-טוב את המזון, שלא יהיו בו חרקים ותולעים וכל מיני פסולת ושיהיה טרי, כפי שאנו מקפידים במזון הגשמי בכל אלה, עאכו"כ אנו צריכים להקפיד בעניין המזון הרוחני. כי הספרים שכותבים אנשים הם למעשה מסרים שבאים מתוך הגיגיי הנפש שלהם. וכבר חז"ל אומרים: התרחק משכן רע, התרחק מחבר רע, ולפי העצה הזאת אנו צריכים להתרחק מספרים שלא חיברו אותם אנשים שהלכו בדרך הדבקות בה'.
כל המטרה של הספרים - שהמאור שבתורה יאיר לנפש האדם ויחזיר אותה למוטב, אבל בעת החדשה כאשר כל הספרים נעשים על ידי אנשים שעובדים עם מחשב בביתם, זה לא כמו פעם שלהוציא ספר היה קשה מאוד, היום זה דבר מאוד זמין, כל ילד יכול לשבת ליד מחשב ולהוציא את הגיגי נפשו בספר. לכן אדם צריך להיזהר מאוד שלא להיות ניזון ממקורות  מפוקפקים, אלא להזין את נפשו דווקא ממקורות קדושים, ממקורות אלוקיים, באופן שהוא יודע ובטוח שהתזונה הזאת שהוא מקבל תועיל לו ותצמיח ותגדיל אותו.

ידידך

אברהם מרדכי גוטליב

אין תגובות: