ברוכים הבאים

באתר זה תוכלו לקרוא תשובות שענה רבי אברהם מרדכי גוטליב לשאלות שנשאל בנושאים שונים.
רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א הוא תלמידו המובהק וממשיך דרכו של רבי ברוך שלום אשלג זצוק"ל בנו בכורו של רבי יהודה לייב אשלג- בעל הסולם זצוק"ל.

חזרה לדף הבית- ברכת שלום

מתי מותר לשקר?

בס"ד

שאלה: שלום עליך רבי ומורי כבוד הרב:

מה ההבדל בין שקר לבין עם עיקש תתפתל? עד היכן הגבול?
הייתי במצב שלא יכולתי לומר את האמת מחשש שלא יבינו אל לבי כי עמדתי מול אנשים חסרי אמונה. איך להתמודד עם אמירת האמת לפני חברה שלא יכולה להבין את דרך החיים שבה אני חי?
מה עושים? אשמח לישוב הדעת.
בברכה
..................


בס"ד

תשובה: ל...................שלום וברכה

חז"ל אמרו: כשם שמצוה לומר דבר הנשמע, כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע. ולכן תמיד כאשר אתה עומד מול אנשים אתה צריך למדוד - מה הם מסוגלים לשמוע? ומה אם תאמר להם יזיק, או יגרום לשנאה, או יגרום לתמיהה והתרחקות וזלזול בתורה ובדת, עדיף שלא לאמרו.
וכבר כתב רבינו בעה"ס זי"ע (מבוא לספר הזהר) שלעיתים השקר הוא האמת, כי אין הדברים נמדדים באופן אוביקטיבי, בערך מוחלט טהור, אלא הם נמדדים אך ורק ביחס לתועלת ונזק אשר מביאים לאדם.
בברכה

ידידך אברהם מרדכי גוטליב

אין תגובות: