ברוכים הבאים

באתר זה תוכלו לקרוא תשובות שענה רבי אברהם מרדכי גוטליב לשאלות שנשאל בנושאים שונים.
רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א הוא תלמידו המובהק וממשיך דרכו של רבי ברוך שלום אשלג זצוק"ל בנו בכורו של רבי יהודה לייב אשלג- בעל הסולם זצוק"ל.

חזרה לדף הבית- ברכת שלום

עבודה בימין ושמאל

בס"ד
שאלה: לכבוד: הרב גוטליב שלום,
שאלה על ב' הגישות של ר' נחמן מברסלב ובעל הסולם. נשמע כי הגישה של רבי נחמן ז"ל היא יותר בכיוון של קו ימין, דהיינו ללכת בשמחה ואמונה כפי האמירה הידועה: אין יאוש בעולם. לעומת זאת, הרב אשלג שם דגש על קו שמאל, על הביקורת, על החיסרון. 

רציתי לדעת מה הגישה הנכונה? מה המינון הנכון? 

 תודה רבה

בס"ד

תשובה: למש' .........
אין שום אפשרות להתקרב לבורא אלא ע"י ימין ושמאל, והזה"ק מלא מזה כמעט בכל עמוד ועמוד, ואין מי מגדולי ישראל שיכול לחלוק על רשב"י וחבריו. אלא השאלה היא מה המינון של הימין והשמאל, ובזה קיבלתי מאדמו"ר זצ"ל הרב אשלג שעיקר עבודתנו היא בימין, ורק מעט מעבודתנו היא בשמאל. אבל ודאי שחייבים את השמאל, כי ללא השמאל, דהיינו הביקורת העצמית אין אדם רואה את נגעי עצמו, וממילא אין לאדם תפילה כלל. ויהודי ללא תפילה אינו מקושר לבורא. רק עיקר עבודתנו היא בימין, כלומר על אף מצבנו הקשה והנורא מ"מ להיות שמחים בכל נקודה של קדושה שיש לנו, ועל כל קשר שיש לנו עם הבורא.
ומה שרבי נחמן אמר "אין יאוש בעולם כלל", האם התכוון לבטל את מושג התפילה? אלא כוונתו הפוכה: ודאי שאדם צריך לראות את כל הרע שבו במלוא כיעורו ובהמיותו, אלא שאין להתיאש מתיקונו, כי תיקונו בא יבוא ע"י הבורא, וישועת ה' כהרף עין. וא"כ דוקא היות ואין יאוש בעולם כלל, לכן אנו צריכים לראות את הרע שבנו, ולהתפלל לבורא שיעזור לנו לתקן את עצמינו.

בברכה ובהצלחה 
אמג

אין תגובות: