ברוכים הבאים

באתר זה תוכלו לקרוא תשובות שענה רבי אברהם מרדכי גוטליב לשאלות שנשאל בנושאים שונים.
רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א הוא תלמידו המובהק וממשיך דרכו של רבי ברוך שלום אשלג זצוק"ל בנו בכורו של רבי יהודה לייב אשלג- בעל הסולם זצוק"ל.

חזרה לדף הבית- ברכת שלום

טקס החתונה


שאלה: שלום רב, 
אני מבקש את עזרתך בלימוד על טקס הקידושין והנישואים,
הסברים ומשמעויות קבליות לכל שלב ולכל ברכה של הטקס, משלב הטבילה, הצום, הבדקין, חופה, שבע הקפות ושבע ברכות, טקס הקידושין, היין, הטבעת ועד שבירת הכוס.
אני מעוניין בהבנת הסימבוליקה והמשמעות היהודית לכל שלב ולטקס כולו.
אם בקשתי מוגזמת (עקב כמות האינפורמציה והזמן הדרוש לכך) אשמח אם תוכל להפנות אותי למקורות בהם אוכל ללמוד על הנושא.

אני מאוד מודה לך,
בברכה,
..............


בסד

תשובה: ל.......... שלום וברכה

טבילה: היא בכדי לנקות את האדם מזוהמת האהבה העצמית שלו.
צום: בדומה ליוהכ"פ שאז אדם מתנקה מכל עוונתיו, כך לפני שאדם מתחתן ובעצם מתחיל את חייו בבנין חדש, צריך להתנקות עמ"נ להתחיל מחדש כראוי.
בדקין: כיסוי פני הכלה. אומר הזה"ק זה נמשך מן השורש של השכינה אשר מאיר בה אור האלוקות, שהוא היופי הגדול, ויופי זה צריך להיות מכוסה עמ"נ שלא תהיה אחיזה לקליפות בו.
החופה: מקיפה את החתן ואת הכלה, נמשכת מן השורש של יחוד קוב"ה ושכינתה בגמה"ת, שהיחוד הזה בנוי מן המסכים והאו"ח שעשו הצדיקים במשך שיתא אלפי שני. והנה המסך והאו"ח הם המקיפים את אור קוב"ה ושכינתיה ומזה נמשכת החופה.
שבע הקפות נמשכות מז' הספירות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות. הקפות הכלה סביב החתן בסוד הכתוב "נקבה תסובב גבר", היינו שהחסרון של התחתונים המכונה נקבה (מלשון נקב) הוא המסובב את המשכת המילוי האלוקי.
ענין הקידושין היינו שהעליון מחבר אליו את התחתון, לפי הכנתו של התחתון. כך החתן מחבר אליו את הכלה לפי הכנותיה של הכלה, שהרי הכלה טובלת ומתקשטת וכו' לכבוד ולמען החתן.
ענין הטבעת על אצבעה של הכלה: הטבעת נמשכת מע"ס דעגולים, והאצבע נמשכת מע"ס דיושר. העגול מורה על השלימות של השגחה פרטית דבחי' קוב"ה, שרוצה להטיב לנבראיו בשלימות, ומקיף את כל המציאות כולה ברצונו זה. היושר מרמז על הנהגת שכר ועונש שהנבראים צריכים ללכת בה. וב' אלו צריכים להיות מחוברים. וזהו שהחתן שהוא מרכבה לקוב"ה נותן את העגול שהוא בחינתו עצמו, בחי' השגחה פרטית, והכלה שנמשכת מהשכינה שהיא כלל ישראל, נותנת את האצבע שהיא קו ישר, המרמז על עבודת התחתונים בבחי' שכר ועונש.
שבע ברכות עיין זה"ק תרומה אות תשפ"ח עד תשצ"ט.ידידך אברהם מרדכי גוטליב

אין תגובות: