ברוכים הבאים

באתר זה תוכלו לקרוא תשובות שענה רבי אברהם מרדכי גוטליב לשאלות שנשאל בנושאים שונים.
רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א הוא תלמידו המובהק וממשיך דרכו של רבי ברוך שלום אשלג זצוק"ל בנו בכורו של רבי יהודה לייב אשלג- בעל הסולם זצוק"ל.

חזרה לדף הבית- ברכת שלום

ניצוח הרע או הפיכתו לטוב


שאלה: לכב' הרב שלום רב.

לפני מס' ימים הפנו אלי שאלה גדולה והייתי מבקש ממך להתייחס אליה במידת רצונך.
מה ההבדל בין לנצח את הרע לבין להפוך את הרע לטוב? על פי תורת ישראל והרוח היהודית.
בכבוד רב והוקרה רבה,

........................................

בס"ד

תשובה: לכב' ...................שלום וברכה

ההבדל הוא גדול, כי לנצח את הרע משמעותו, שהוא עדיין קיים, אבל כבוש ואינו מזיק. אולם מכיון שהרע עדיין קיים הרי זה פגם במציאות האלוקית, שעליה נאמר "לא יגורך רע". אבל כאשר האדם הופך את הרע לטוב ממש, נמצא שבאמת קידש שם שמים, כי התברר שכל הרע הוא טוב ממש, ואין במציאות האלוקית שום ענין רע. וזהו מש"א חז"ל במ' אבות: "איזהו גיבור? הכובש את יצרו. איזהו גיבור שבגיבורים? שעושה משונאו אוהבו". עכ"ל. וכן זהו ההבדל בין "כל מה דעביד רחמנא לטב עביד", היינו שלכל הרע יש מגמה טובה, אבל עדיין יש רע. לבין "גם זו לטובה", היינו שהרע עצמו נהפך להיות טוב, ומתברר שכל הרע הוא כלי לאור האלוקי. ע"ד "אלמלא חטאו ישראל לא היה להם אלא ספר תורה וספר יהושע בלבד". אבל ע"י החטאים והרע נעשו נזקקים לאור האלוקי, של כל הנביאים, ונמצא שהרע נעשה טוב ממש, כי נעשה נושא לטוב.

הצלחה וברכה בכל אשר תפנה

אברהם מרדכי גוטליב

אין תגובות: